Het vrijwilligerspanel is beëindigd; er is de afgelopen jaren gebleken dat er dusdanig weinig interesse is dat besloten is het huidige panel op te heffen. Wij zullen de op een andere wijze de betrokkenheid en ideeën van de vrijwilligers gaan peilen.

Wij bedanken Henriette en Martin zeer hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid.
In de nieuwsbrief van JIJ zullen wij hier ook aandacht aan besteden.