Het vrijwilligerspanel wordt gevormd voor, door en mét vrijwiligers. De doelstelling van het panel is om de beroepskrachten van Alifa te adviseren over zaken die belangrijk zijn voor alle vrijwilligers van Alifa. Daarbij ben je tevens de spreekbuis voor jouw achterban; alle vrijwiligers van Alifa.

Mag ik me even voorstellen:

Mijn naam is Rob Nienhuis, vrijwilligerscoördinator en vrijwilliger van het eerste uur bij Budget Advies Teams. 
Wekelijks heb ik zitting bij de Wijkwijzer bij het Noaberhuus in Glanerbrug. Tevens behandel ik regelmatig een dossier van een cliënt om zodoende nauw betrokken te blijven bij ons proces.
Ik heb mij aangemeld bij het vrijwilligerspanel om mijn steentje bij te dragen aan een prettige werkomgeving van onze vrijwilligers.

Martin Gruppen, 65 jaar, vrijwilliger bij Alifa Welzijn Ouderen Thuisadministratie, daarnaast Vrijwillig Onafhankelijk Cliënten Ondersteuner Zorgbelang Overijssel. (links op de foto)

Door zitting te nemen in het panel hoop ik te bereiken dat de vrijwilligers van Alifa ”meer zichtbaar” worden en het “naar hun zin” hebben en dat vooral “zo te houden”.

Met vriendelijke groeten,

Martin.

Henriëtte van der Grinten, 70 jaar, taalcoördinator bij Taalaanpak. (rechts op de foto)

Ik heb mij opgegeven omdat ik vind dat vrijwilligers een belangrijk en kostbaar onderdeel zijn van een organisatie. Om vrijwilligers blijvend te motiveren en goed te laten functioneren is het belangrijk aandacht te besteden aan voortdurende ontwikkeling en ondersteuning van vrijwilligers en waardering voor wat zij doen. Daarom denk en verwacht ik dat ik via dit panel iets voor alle vrijwilligers kan betekenen.

Met vriendelijke groeten,

Henriëtte.

Het panel is per mail bereikbaar via: vrijwilligerspanel@alifa.nl