We zoeken voor uitbreiding van ons project Thuisadministratie enthousiaste vrijwilligers.

Inzet zal rond april 2020 plaats vinden.

Vrijwilligers van Thuisadministratie geven al vele jaren administratieve hulp aan mensen van 65 jaar en ouder die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn zelfstandig de administratie bij te houden en hiervoor geen beroep kunnen doen op de eigen familie- en kennissenkring.

We willen in aanvulling hierop in het nieuwe jaar een (proef)project starten voor administratieve hulp aan mensen die jonger zijn dan 65 jaar en, naar verwachting, langdurige steun hierbij nodig zullen hebben.

We zoeken personen die (langdurig)mensen wil helpen en het een uitdaging vinden om een administratieve warboel uit te zoeken en met instanties in contact durven te gaan.

Als vrijwilliger van het project Thuisadministratie neemt u de tijd om samen met de mensen uit te zoeken hoe de administratie weer op de rit kan komen en blijven en waar mogelijk men het (na enige tijd) weer zelfstandig kan afhandelen.

Wilt u meer informatie over de Thuisadministratie neem dan contact op met Django Leutscher, tel. 053-4801200, mail: d.leutscher@alifa.nl