Welzijn op Recept is een methode die ontstaan is vanuit een samenwerking van huisartsen en welzijnswerk, wijkcoaches, thuiszorg, maar ook familieleden of buren. Ouderen die zich eenzaam voelen en weinig sociale contacten hebben worden gekoppeld aan activiteiten of vrijwilligerswerk. Daarbij staat centraal wat de deelnemer wil/kan. Door Welzijn op Recept krijgen de deelnemers net dat steuntje in de rug om de noodzakelijke eerste stap te zetten. 

Heeft u al enige ervaring in het begeleiden van mensen, bent u geduldig en kunt u goed luisteren? Dan nodigen wij u uit om verder te lezen en contact met ons op te nemen als u belangstelling heeft. 

Werkwijze Welzijn op Recept 

Als coach gaat u samen met de deelnemer in gesprek over zijn/haar persoonlijke situatie, wensen, mogelijkheden en kansen met betrekking tot een gewenste daginvulling. Natuurlijk komen daarbij ook belemmeringen aan de orde. Samen gaat u op zoek naar de mogelijkheden om zijn of haar netwerk te vergroten. Dit doet u door te verkennen welke activiteit het beste bij de deelnemer past. Hiervoor krijgt u een informatiemap en toegang tot de zorgwijzer. Uiteraard kunt u de coördinator of collega vrijwilligers benaderen bij vragen. Op die manier stelt u samen met de deelnemers een pakket aan mogelijkheden samen (dit kunnen 1 of meerdere activiteiten in de week zijn, afhankelijk van de wensen en het aanbod). Zo nodig begeleidt u de deelnemer 1 of 2 keer naar de gewenste activiteiten om een eventuele drempel te verlagen. Alles bij elkaar vraagt dit per deelnemer gemiddeld 4 tot 8 gesprekken. Na de koppeling blijft u nog een tijdje bereikbaar voor de deelnemer om te kijken of alles goed gaat. 

Wat bieden wij 

· Een vrijwilligersovereenkomst, een WA- en ongevallenverzekering tijdens de werkzaamheden en een vaste (kleine) onkostenvergoeding per gesprek. 

· Begeleiding door een professional. 

· (Scholings)bijeenkomsten samen met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen. 

· De mogelijkheid gebruik te maken van het aanbod van leuke/educatieve activiteiten van ons vrijwilligersplatform JIJ. 

· Een kerstattentie. 

Wat vragen wij 

· Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (deze wordt door ons aangevraagd) 

· 1-4 uur per week 

Wat moet u verder weten? 

Welzijn op Recept is onderdeel van een brede aanpak van eenzaamheid bij senioren 

De werklocatie is bij de deelnemers thuis (indien nodig of wenselijk op het kantoor van Alifa) 

Werktijden zijn altijd in overleg 

Aanmelden kan bij: 

Alifa Welzijn Senioren 

Tel. 053 4320122

e-mail: welzijnoprecept@alifa.nl