De gemeente Enschede wil burgers met geldzorgen ondersteunen.

Chronische stress kan financiële problemen teweeg brengen. Wie continu in beslag wordt genomen door geldzorgen gaat vaak bij de dag leven, heeft meer moeite om in actie te komen en om emoties en verlangens in balans te brengen.

Een stress-sensitieve benadering helpt mensen die in beslag zijn genomen door deze dynamiek om weer langere termijn doelen te stellen en te werken aan duurzame financiële stabiliteit.

Alifa biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Deze ondersteuning willen wij graag verrijken door de training stress-sensitief werken aan tie bieden.

De training  bestaat uit 5 blokken die zijn onderverdeeld in 4 sessies, waarvan 2 e-learning en 2 fysieke trainingen/bijeenkomsten.

Deelname E-learning